LAGER

Vi tillhandahåller lager för stora och små uppdrag då det oftast är platsbrist på byggarbetsplatsen.
Risken för skador minimeras genom att godset inte står utomhus eller på trånga ytor på bygget, samt sänker risken för stöld.
Kök, badrum, dörrar och även fönster förvaras tills de behövs på bygget.

Logistik

Vi tar emot Ert gods och lagrar detta, sedan distribuerar vi det när behovet föreligger.
Behjälplighet med transporter, upplyft,lastning och lossning.


Västra Plan - Lagringsplats